Women Leaders in Business  Scholarship Program

“Provide scholarship for young women now, Support Female professionals of the future!”

As the Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Turkey,  we believe in the importance of gender equality and attach importance to increasing the representation of women in business life. For this purpose, we want to support young women students who want to pursue their higher education (undergraduate or graduate) in Belgium or Luxembourg and to help them find scholarships for their higher education in Belgium or Luxembourg.  We aim for our scholars to research the policies and tools applied to strengthen the position of women in business life and increase their importance in the countries they study. We also intend to transfer this experience and practical knowledge of our scholars to Turkey when they come back and to contribute to our country in these matters. 

In line with this goal, we look forward to the support of companies and individuals from Belgium and Luxembourg and, of course, every volunteer without any restrictions. You can serve this good purpose by providing scholarship support to students who want to pursue their higher education.

Please contact us at info@blcct.org if you would like to support our project and future’s female professionals!

In line with your support requests, we will carry out the scholarship process of students who have applied to our Chamber of Commerce so far or who will apply from a university in Belgium or Luxembourg, or who are currently studying in these countries and requesting a scholarship.

Scholarship Scope

  • Covering the student’s tuition fee
  • Granting a monthly scholarship of 700-1000 Euros for a minimum of 12 months to contribute to living expenses (accommodation, meals, etc.) in the country.

Women Leaders in Business Yükseköğrenim Burs Programı

“Şimdi genç bir kadına burs verin, geleceğin kadın profesyonellerini destekleyin!”

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine inanıyor ve iş hayatında kadın temsilinin artmasına önem veriyoruz. Bu amaçla, yüksek öğrenimini (lisans veya yüksek lisans) Belçika veya Lüksemburg’da yapmak isteyen öğrenci genç kadınlarımıza pozitif ayrımcılık niteliğinde destek olmak ve Belçika veya Lüksemburg’da yapacakları yükseköğrenimleri için burs bulmalarına yardım etmek istiyoruz. Bursiyerlerin ayrıca yükseköğrenim sırasında gittikleri ülkelerde kadının iş hayatındaki konumunu güçlendirmek ve önemini artırmak için uygulanan politika ve araçları araştırması ve Türkiye’ye geldiğinde bu deneyim ve pratik bilgiyi, derneğimiz organizasyonu ile aktararak ülkemize de katkı sağlamasını amaçlamaktayız.

Bu hedef doğrultusunda, Belçika ve Lüksemburglu şirketlerin ve kişilerin ve tabi hiçbir sınırlama olmaksızın her gönüllünün projemize desteklerini heyecanla bekliyoruz. Yükseköğrenim yapmak isteyen öğrencilere burs desteğinde bulunarak siz de bu güzel amaca hizmet edebilirsiniz.

“Women Leaders in Business Yükseköğrenim Burs” projesine destek sunmak isteyen kişi ve firmaların bizlerle info@blcct.org adresi üzerinden iletişime geçmesini rica ediyoruz.

Sizlerin destek talepleri doğrultusunda hem bugüne kadar derneğimize başvurmuş olan veya bundan sonra başvuracak olan Belçika veya Lüksemburg’da bir üniversiteden kabul almış veya okumakta olup burs talep eden öğrencilerin burs sürecini yürüteceğiz.

Burs Kapsamı

  • Öğrencinin Okul ücretinin tamamının karşılanması
  • Ülkede yaşam masraflarına(konaklama, yemek vb) katkı sunmak için min 12 ay süreyle olmak üzere aylık 700-1000 Euro tutarında burs verilmesi