Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği

Türk Belçika Ticaret Derneği, 1926 yılında İzzet AKOSMAN, Afif TEKTAŞ, Willi MARGUERY ve Gabriel COUTEAUX tarafından, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilere destek olmak amacıyla kurulmuştur.

16 Nisan 2009’da İstanbul, Belçika Başkonsolosluğunda yapılan Olağan Genel Kurul’da, Belçika Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu tarafından, Lüksemburg Ticaret Odası temsil yetkisinin de Türk Belçika Ticaret Derneği’ne verilmesi sebebiyle, Derneğin ismi “Türk Belçika  Lüksemburg Ticaret Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, Türkiye’de kurulu olan Belçikalı ve Lüksemburglu şirketlerin yanı sıra Belçika ve Lüksemburg’ta faaliyet göstermek isteyen Türk kuruluşlarına ve aynı zamanda Türkiye ile ticari ve endüstriyel ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan Belçikalı ve Lüksemburglu kuruluşları desteklemektedir.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, (cci.be) Belçika Ticaret ve Endüstri Odaları Federasyonu üyesidir.

Ticaret Derneği

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği’nin misyonu, Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg arasındaki dostluk münasebetlerinin gelişmesine çalışmak, bu üç ülke arasında ticari, sınai, ekonomik, finans, bankacılık, turizm, sosyal, kültürel alanlarda işbirliğini geliştirmek ve genelde iktisadi alandaki bütün konularda ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak ve bu alanlardaki çalışmaları teşvik etmektir.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneğinin başlıca amacı;

 • Üyelerine Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg arasındaki ticareti geliştirmelerinde yardımcı olmak,
 • Belçika ve Lüksemburg ile iş yapacak ilgili kişilere bu konuda yardımcı olarak Türkiye, Belçika ve Lüksemburg arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • İş geliştirme konusunda hizmet ve fikir vermek,
 • Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg arasında iş olanakları yaratmak,
 • Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg arasındaki mevcut ticari engellerin azaltılmasına yardımcı olmak,
 • Üyeler arası ilişkileri geliştirerek karşılıklı işbirliğini ve yatırımları arttırmak,
 • Türkiye’de, Belçika’da ve Lüksemburg’ta, Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu iş ortaklıklarını geliştirmek,
 • Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu şirketlere mesleki ilişkilerinde yardım ve destek sağlamaktır.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, Türkiye, Belçika ve Lüksemburg’ta yeni işlerin kurulması ve genişletilmesi, üç ülke arasındaki ticaretin desteklenmesi ve diğer iş bağlantılı faaliyetlerde bulunmak isteyen şirketlere yardımcı olunması için geniş hizmetler sunmaktadır:

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

 • Gerek Türkiye’de, gerek Belçika’da, gerek Lüksemburg’ta kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Meslek Odaları, Bankalar Birliği ve benzerleri, aynı gaye ile kurulmuş federasyonlar ve konfederasyonlar ile Türklerle yabancıların ortaklaşa kurmuş oldukları aynı ve benzer gayeli derneklerle dernek amacına uygun olarak işbirliği ve haberleşme münasebetleri kurmak,
 • Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg’u ilgilendiren dernek amacına uygun konularda incelemeler yapmak ve bunların neticelerini üyelerine, ilgililere ve ilgili makamlara duyurmak,
 • Güncel ekonomik veya mesleki konularda, bilgi aktarmak amacıyla düzenli olarak toplantılar, konferanslar düzenlemek,
 • Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak fuarlar ve sergilere katılmak, bu fuar ve sergilerin kurulmasında ve organizasyonlarında yardımcı olmak,
 • Derneğin amacına uygun olarak üyelerinin bilgilenmelerini ve aydınlanmalarını sağlamak, iş ilişkilerini geliştirmek veya sosyal amaçlarla bir araya gelmelerini temin etmek, bu konularda toplantılar düzenlemek ve bu konularla ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve tedbirler almak,
 • Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu firmalara destek verip yönlendirmek, Belçika ve Lüksemburg ile iş yapmak isteyen Türk firmalarına veya Türkiye ile iş yapmak isteyen Belçika ve Lüksemburg firmalarına lüzumlu bilgileri vermek,
 • Ticari ve mesleki uyuşmazlıklarda hakemlik veya danışmanlık yapmaya yardımcı olmak,
 • Belçika’ya, Lüksemburg’a, Türkiye’ye ve başka ülkelere seyahatler düzenlemek,
 • Bakanlıklar, resmi ve özel daire müesseseler ile Büyükelçilikler, Konsolosluklar, Ticaret Ataşelikleri ve ilgili tüm kuruluşlar nezdinde Derneğin amacı doğrultusunda girişimlerde bulunmak,
 • Türkiye, Belçika ve Lüksemburg arasında, sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirmek,
 • Türkiye’nin imajını Belçika ve Lüksemburg’ta yükseltmek, aynı şekilde Belçika ve bölgelerinin ve Lüksemburg’un imajını Türkiye’de yükseltmek,
 • Direkt ya da endirekt olarak ortak veya satış partneri bulunmasında yardımcı olmak,
 • Türk, Belçika ve Lüksemburg pazarı hakkında sektörsel bilgileri sağlamak,
 • Türk, Belçika ve Lüksemburg ekonomisinde yer alan gelişmeleri takip etmek,
 • İthalat / ihracat konusunda bilgi vermek,
 • Türkiye’ye gelen ve Belçika’ya veya Lüksemburg’a giden ticari ve siyasi heyetlere rehberlik yapmak,
 • Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu firmaların Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği ağından faydalanmasını sağlamak;

Dernek, tüm hizmetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak sürdürmektedir.

Üyelerimiz tüm hizmetlerimizden ayrıcalıklı koşullarda yararlanırlar.

 • Yearly: 2 economic missions to different citiest in Turkey; 2 multi-sector conferences about interesting sectors for Belgian and Turkish members; the traditional New Year and Summer dinners;
 • Türk Belçika Lüksemburg Derneği Belçika’da, Lüksemburg’da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde ekonomik misyonlar organize eder,
 • Farklı sektörlere hitap eden iş konferansları düzenler,
 • Üyelerine ve misafirlerine networking fırsatı tanıyan kokteyller ve yemekler tertip eder,
 • Eğitimler ve workshoplarla üyelerinin ve misafirlerinin iş trendlerini takip edebilmesi için çalışır.

Dernek, üyelerine iş fırsatları sunmaktadır.

Derneğin 156 üyesi bulunmaktadır.

Aktiviteler