LÜKSEMBURG

Lüksemburg, Lüksemburg Büyük Dükalığı, başkenti Lüksemburg Şehri’nin AB’nin dört resmi başkentinden biri olduğu, batı Avrupa’da kara ile çevrili bir ülkedir. Lüksemburg Şehri, aynı zamanda AB’nin en yüksek yargı makamı olan Avrupa Adalet Divanı’nın da merkezidir. Ülkenin kültürü, insanları ve dilleri komşuları ile iç içe geçmiş durumdadır. Bu durum onu ülkenin üç resmi dilinden (Fransızca, Almanca ve Lüksemburgca ulusal dili) anlaşıldığı üzere Fransız ve Alman kültürlerinin bir karışımı haline getiriyor. Gelişmiş ekonomisi ve kişi başına düşen dünyanın en yüksek GSYİH’sından (PPP) biri olan ülke, dünyadaki gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir.