Belçika

Belçika ülkesi üç ana bölgeye ayrılmıştır:

Flaman Bölgesi, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi.

Flaman Bölgesi:

Belçika’nın Flaman Bölgesi (veya Flanders) ülkenin kuzeyindeki Flemenkçe konuşulan ve başkenti Brüksel olan bir bölgedir. Flaman ekonomisi, özellikle yüksek katma değerli mallar olmak üzere, güçlü bir şekilde ihracata yöneliktir. Flanders, bölgelere göre Belçika’nın en büyük kısmı olmasa da, Brüksel dahil edilirse en büyük nüfusa (% 68.2) sahiptir. Bölgenin kapsamlı liman, kanal ve demiryolları altyapısı, yüksek eğitimli nüfusu, sistematik sağlık hizmetleri ve Ar-Ge dostu iklimi, bölgeyi Avrupa’daki diğer bölgeler arasında öne çıkmaya teşvik ediyor.

Valon Bölgesi:

Belçika’nın Güneyinde kalan Valon Bölgesi, esas olarak Fransızca konuşulan bir nüfusa sahiptir. Bölge Belçika topraklarının % 55’ini oluşturur, ancak nüfusunun sadece üçte birini barındırır. Valon Bölgesi dünyaya açıklığı ve içerdiği farklı dilleri ve kültürleri ile bilinir. Bölge, üst düzey üniversiteleri, genç ve kozmopolit nüfusu ile bilim ve teknolojinin gelişimine yaptığı katkılarla da kendinden söz ettirmektedir. Valon, doğal kaynakları özellikle demir ve kömür bakımından zengindir ve bu kaynaklar ve ilgili endüstriler ekonomik tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Brüksel Başkent Bölgesi:

Brüksel Başkent Bölgesi, ülkenin orta kesiminde yer alır ve hem Belçika Fransız Topluluğunun hem de Flaman Topluluğunun bir parçasıdır. Bölge, kişi başına düşen GSYİH açısından Belçika’nın en yoğun ve en zengin bölgesidir. Başlıca özelliklerinden biri, Brüksel’in idari-yasama, yürütme-politik ve yasama organları da dahil olmak üzere bir dizi temel AB kurumuna ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa Birliği’nin fiili başkenti olmasıdır. Bölge ayrıca müzeleri, güzel parkları, mimarisi, barları ve daha birçok turistik tesisleriyle ünlüdür.