Türk Belçika Lüksemburg Derneği 2019 yılı için Belçika Ticaret Odaları Federasyonu tarafından “Akredite Oda” statüsüne layık görülmüştür.